Učební plán pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost – 1. ročník

od školního roku 2020/2021

 Vyučovací předmět Počet hodin v ročníku Počet hodin celkem RVP
1. 2. 3. 4.
 Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12 JVK,EV
 Anglický jazyk 3 3 4 4 14 JVK
 Německý jazyk 2 2 2 2 8 JVK
 Dějepis 2 1 3 SVV,EV
 Občanská nauka 1 1 1 1 4 SVV,VZ
 Matematika 3 2 3 8 MV
 Fyzika 1,5 1,5 PV
 Chemie 1,5 1,5 PV
 Biologie a ekologie 2 2 PV,VZ
 Tělesná výchova 2 2 2 2 8 VZ
 Informační technologie 2 2 2 2 8 VIKT
 Ekonomika 1 2 3 EkV
 Administrativa v oboru 1 2 3 EkV,ŘSS
 Právo 1 2 3 ŘSS,SVV
 Sociální politika 2 2 4 ŘSS
 Sociální služby 2 2 2 6 ŘSS
 Aktivizační činnosti 2 2 2 6 SVČ,SVV
 Zdravověda 2 2 PP,VZ
 Pečovatelství 2 2 2 6 PP
 Pedagogika 2 2 SVČ,SVV
 Speciální pedagogika 1 1 1 3 SVČ, PP
 Psychologie 2 2 4 SVK,SVV
 Osobnostní výchova 1 1 2 SVK
 Estetická výchova 2 2 SVČ,EV
 Základní sociální práce 2 2 2 6 SVK,SVČ
 Učební praxe 2 2 2 6 PP,SVČ
 Odborná praxe 1 týden 2 týdny 1 týden 4 týdny PP,SVČ
 Celkem povinný základ 33 33 33 29 128  
 Volitelné předměty  
 Maturitní seminář všeobecný 2 2  
 Celkem povinné předměty 33 33 33 31 130  

GDPR