Dobíhající učební plán pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost – 2., 3. a 4. ročník

 Vyučovací předmět Počet hodin v ročníku Celkem RVP
1.* 2. 3. 4.
 Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12 JVK,EV
 Anglický jazyk 3 3 4 4 14 JVK
 Německý jazyk 3 4 3 3 13 JVK
 Dějepis 2 1 3 SVV,EV
 Občanská nauka 1 1 1 1 4 SVV,VZ
 Matematika 3 2 3 8 MV
 Fyzika 1,5 1,5 PV
 Chemie 1,5 1,5 PV
 Biologie a ekologie 2 2 PV,VZ
 Tělesná výchova 2 2 2 2 8 VZ
 Informační technologie 2 2 2 2 8 VIKT
 Ekonomika 2 2 2 6 EkV,OV
 Obchodní korespondence 2 2 4 EkV,OV
 Právo 2 2 4 OV,SVV
 Sociální politika 2 4 6 OV
 Sociální služby 2 2 1 5 OV
 Sociologie 2 2 OV,SVV
 Zdravověda 2 2 OV,VZ
 Pedagogika 2 2 OV,SVV
 Psychologie 2 1 3 OV,SVV
 Estetická výchova 2 2 4 OV,EV
 Sociální práce 2 4 4 10 OV
 Učební praxe 3 3 6 OV
 Odborná praxe 2 týdny 2 týdny 4 týdny OV
 Celkem povinný základ 33 33 33 30 129 96
 Volitelné předměty
 Konverzace v AJ 2 2 probíhá
 Cvičení z matematiky 2 neprobíhá
 Celkem povinné předměty 33 33 33 32 131 128-140

* Výuka 1. ročníku probíhá dle nového UP

GDPR