Učební plán pro školní rok 2021/2022

Obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie

 

Vyučovací předmět

Ročník

Celkem

RVP

1.

2.

3.

4.

Český jazyk a literatura

3

3

3**

3

12

JVK, EV

Anglický jazyk

3

3

4

4

14

JVK

Německý jazyk

3

3

3**

3

12

JVK

Dějepis

2

1

3

SVV

Občanská nauka

1

1

1

1

4

SVV, VZ

Matematika

3

2

3

2

10

MV

Statistika

2

2

OV, MV

Fyzika

1*

1

PV

Chemie

1*

1

PV

Biologie a ekologie

2

2

PV, VZ

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

VZ

Informační technologie

2

2

2**

2

8

VIKT

Obchodní korespondence

3

4

3

10

PK, VIKT, OV

Právo

2

1/1

4

OV, SVV

Zbožíznalství

2

2

OV, VZ

Ekonomika podniku

3

3

3

3

12

OV

Účetnictví

3

4

4

11

OV

Odborná/učební praxe

týden/3

týden/3

OV, VIKT, PK

Ekonomie

2

2

4

OV, SVV

Hospodářský zeměpis

2

1

3

OV, SVV

Celkem povinný základ

31

32

32

31

126

93

Konverzace v anglickém jazyce

2

2

Povinné předměty celkem

31

32

32

33

128

128-140

*Hodinová dotace předmětů je v 1. ročníku 1 hodina s tím, že ve 2. ročníku bude hodinová dotace předmětů 0,5 hodiny v režimu jedna hodina za 14 dní.
**Výuka probíhá ve spojení s oborem vzdělání SČ

GDPR