• TERMÍNY DIDAKTICKÝCH TESTŮ – MATURITNÍ ZKOUŠKY PODZIM 2022
  Didaktické testy společné části maturitních zkoušek v podzimním zkušebním termínu 2022 se konají v budově školy v níže uvedených termínech. Prosíme všechny přihlášené, aby se ke zkouškám dostavili s dostatečným předstihem. 1. 9. 2022 Český jazyk a literatura od 12:00 h 2. 9. 2022 Matematika a německý jazyk od 8:30 h 2. 9. 2022 Anglický jazyk od 12:00 h  Více na: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska/maturitni-kalendar [ číst dále…]
 • DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2022/2023
  POZVÁNKA NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 28. 11. 2022 od 09:00 do 16:00 h9. 1. 2023 od 13:30 do 17:30 h Informace k jednotlivým oborům vzdělání Informace k přijímacímu řízení Přijímací zkoušky na nečisto Učebny výpočetní techniky, zeměpisu, přírodních věd, sociálních a ekonomických předmětů Školní projekty Internát školy a volnočasové aktivity   Kudy k nám?  Sídlíme v areálu Hotelové školy Radlická 591/115 – metrem B na stanici Nové Butovice, odtud pěšky směrem ke galerii Nové Butovice, z druhého [ číst dále…]
 • TERMÍNY METODICKÝCH PORADENSKÝCH SETKÁNÍ – PODZIM 2022
  POZVÁNKA na podzimní metodická a poradenská setkání v projektu „Speciálně didaktické a metodické poradenství ve prospěch žáků se speciálně vzdělávacími potřebami v rámci inkluzivního vzdělávání“ Termíny setkání pátek 23. 9. 2022 pondělí 17. 10. 2022 pátek 18. 11. 2022 Místo konání: prostory Gymnázia pro zrakově postižené a Střední odborné školy pro zrakově postižené, Radlická 591/115, Praha 5 Čas: vždy od 10 do cca 14 hodin Setkání je určeno zejména pedagogickým pracovníkům středních škol [ číst dále…]
 • Ocenění Pražský učitel roku 2022
  Ocenění Pražský učitel roku 2022 získala paní učitelka PhDr. Eva Zichová Anketa Pražský učitel je vyhlašována od roku 2017 s cílem ocenit nejlepší pedagogy pražských škol za významný přínos výchovně vzdělávacímu systému. Návrhy ředitelů škol hodnotí komise složená z odborníků na oblast školství a vzdělávání, která v letošním roce ocenila naši paní učitelku PhDr. Evu Zichovou. Při slavnostním vyhlášení ankety Pražský učitel 2022, konané v Brožíkově síni Staroměstské radnice dne 14. 6. 2022, si z [ číst dále…]
 • VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
 • PŘEDÁVÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ – JARO 2022
  Předávání maturitních vysvědčení ve školním roce 2021/2022 Tradiční předání maturitních vysvědčení se uskutečnilo 25. 5. 2022 za přítomnosti početného sboru pegagogů. Vysvědčení předali absolventům třídní učitelé, zazněla i neoficiální studentská hymna Gaudeamus  igitur, nechyběly květiny a vřelé projevy. Všem absolventům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v životě i dalším studiu. [ číst dále…]
 • PODPORUJEME SHOWDOWN VE ŠKOLE I MIMO NI
  Naše škola úzce spolupracuje se sportovním klubem BSC Praha, který i za naší podpory pořádal ve dnech 10. 6. až 13. 6. 2021 mezinárodní sportovní turnaj BSC Prague Showdown Cup 2021. Škola podpořila organizaci turnaje dobrovolnickou výpomocí ze strany personálního zajištění, ale pro potřeby turnaje škola také zapůjčila vlastní showdownový stůl (na fotografiích níže), na kterém se v jedné z turnajových místností sváděly tuhé boje o medaile. I když stupínek vítězů obsadili sportovci z Polska nebo [ číst dále…]

GDPR